top of page

Personvernpolicy - våre retningslinjer

Siden vi er godkjente behandlere er vi plikta til å føre journal. Vi bruker Easy Practice sitt system.


 • Våre pasienter må samtykke ved booking av time, det samtykkes for lagring av:
 • Fullt navn: registrering av fullt navn, navn og etternavn er viktig da vi må registrere timene til riktig pasient vi skal behandle. 
 • Telefon nr.: for å kunne ringe deg, sende påminnelse av time som har blitt booket og oppfølging. 
 • E-post: for å sende bekreftelser på timebestilling, påminnelser av timer som har blitt booket og fakturering.  
 • Adressen: for at behandleren skal kunne komme å behandle deg, da vi har hjemmetjenester, for fakturering. 
 • Føring av lett journal: vi registrer hvordan det gikk under behandlingen, eventuelle plager som behandleren og pasienten snakket om før behandlingen og hvordan pasienten følte seg etter behandlingen.  
 • Oppfølging: Hvis det er en stund siden du har tatt behandling kontakter vi deg via telefon, sms eller mail for å  minne deg på at det er stund siden og er tid for oppfølging. 
 • Kalender booking: Vi bruker eget system til kalender fra Easy Practice hvor alle opplysningene dine er godt lagret og det er kun behandlerne som behandler deg som har tilgang til dine opplysninger. Det vil si at hvis du bor i Oslo og har en behandler der, vil ikke behandler i Drøbak se dine opplysninger.
 • Avbestillinger: Ved avbestilling under 24 timer før behandling, vil du bli fakturert 680.- + MVA. som avbestillingsgebyr. Ved massørens oppmøte der massasjen ikke kan gjennomføres av div. årsaker vil massøren ta betaling for timen i sin helhet, av massasjen du har bestilt. Gjeller ikke dødsfall.
 • Fakturering: Vi har valgt å fakturere alle våre pasienter, vi bruker Fiken som vår faktureringssystem. Det kreves av den grunnen både full navn, fødselsdato, telefon nummer, e-post og din bo adresse. Vi fakturer i slutten av hver mnd. og sender faktura på mail. Ønsker du faktura på en annen mnd er prisene, gjør deg oppmerksom på at prisene er med MVA:
  • Faktura pr. mail 0.-

  • Faktura pr. sms 20.-

  • Faktura pr. vipps 50.-

  • Faktura pr. post 100.-

 • Våre tiltak for retningslinje, vi har en som kontrollerer stadig og går gjennom for å se om våre retningslinjer blir fulgt. Du har rettighet til å be oss om å slette deg fra vår system når du ikke ønsker å bli fulgt opp videre. 
 • Vi har delt våre pasienter i to grupper, "medlemmer" og "ikke medlemmer". Pasienter som er medlemmer hos vår samarbeidsparten Fysikalske HjemmeTjenester AS  får lavere pris på behandlingene de selv velger fra våre tjenester.  Ikke medlemmer pasienter må betale ordinær pris.
 • Våre opplysninger blir tatt vare på hos Easy Practice, det er en sikker system som vi bruker for å ta vare på dine opplysninger på en trygg måte. Når du ber oss om å slette deg fra systemet vil alle dine opplysninger bli fjernet og slettet. Ingenting blir tatt vare på. 
 • Vårt formål er å kunne behandle deg og følge deg opp på best mulig måte. Av den grunnen er nevnte opplysninger nødvendig for at behandleren skal kunne bli kjent med deg og tilrettelegge behandlingen etter din kropp.
 • Det hender at pasienten spør om vi kan lage en oppfølgings skriv til lege, forsikringsselskap, en annen behandler. Det lager vi og dette blir utlevert personlig fra pasientens behandler eller tilsendt på post. Vi sender ikke journalopplysninger eller oppfølgingsskriv på e-post eller sms. Denne oppfølgings skriv koster 200.- og terapeuten vil levere den til deg personlig neste avtalt time.
 • Vi driver ikke med gjenbruk av opplysninger eller arkivering, dine opplysninger blir tatt vare på til du ikke ønsker å bli fulgt opp lengere. Når du blir slettet fra vårt database blir dine opplysninger også borte. Vil du ta vare på notater vi har gjort gjennom behandlingstiden må du ringe oss og be om det eller så vil det gå tapt. 
 • Det er kun du som velger hvor mye av opplysninger du vil dele med oss. Vi har taushetsplikt på lik linje som helsepersonell og opplysninger som du deler med oss vil ikke bli brukt til noe annet enn akkurat det formålet FHM har. 
 • Vi har to funksjoner ve booking av time. Den ene er at du booker en helt vanlig time uten innlogging. Den andre er logging. Ved innlogging kan du holde kontroll på hvor mange timer du har hatt og når neste timen din er. Du kan logge inn både med mail eller bruke facebook innlogging. 
 • Vårt tiltak for å hente riktig opplysninger er at når du booker en time får du spørsmål om din riktig adresse, telefon nr. og e-post. Dette er også viktig for oss for å komme til riktig adresse når du booker time og at fakturaen kommer til riktig person. 
 • Vi ber deg om samtykke ved booking av time, alle pasienter som booker time hos oss skal samtykke, det er viktig for oss at du er opplyst om vårt personvernpolicy
 • Det er FHM sitt ansvar å ta vare på dine opplysninger sikkert og trygt.  Du har rett til å ta kontakt med oss hvis vi har gjort feil. 
 • Du kan lese om sikkerheten til  Easy Practice ved å trykke på linken https://easypractice.net/nb/general-data-protection-regulation-gdpr/
 • Vi har noen ganger kampanje på facebook. Dine opplysninger som navn, tlf.nr, og e-post som blir registrert på facebook sitt kampanje blir slettet etter 30 dager. Men de opplysningene du gir på facebook vil bli registrert i vårt journalsystem slikk at vi tar vare i en sikrere database/system. 
 • Vi er plikta til å føre Helseerklæringsskjema, når skjemaet blir sendt blir den lagret i databasen til Easy Practice. Databasen vi tar imot helseerklærinsskjema fra vår webside leverandør som også har strene personverns retningslinjer https://policies.google.com/privacy og https://policies.google.com/terms. FHM har valgt allikevel å slette alle opplysninger du fyller ut på helseerklæringsskjema slik at det blir tatt vare på kun på et sted, Easy Practice.
 • bottom of page